Східна Україна
Social Cohesion and Reconciliation Index

Нижче представлена теплова карта. Діапазон значень Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України на тепловій карті коливається від 0 до 10. Кожне значення ґрунтується на отриманих в ході дослідження результатах опитування з обраного джерела даних (загального опитування населення, опитування в школах або опитування експертів). Значення на карті відображають оцінку певної проблеми респондентами за десятибальною шкалою, на якій пункти 0 і 10 – крайні точки по відношенню до обраного показника. Кожен показник вимірюється на основі кількох питань з анкети, за допомогою яких у подальшому формується шкала оцінки. Детальніше про те, як розраховуються значення показників див. у розділі «Методологія». На тепловій карті східної України представлені значення Індексу для кожної з п'яти областей, в якій було проведено дослідження. На теплових картах Донецької і Луганської областей представлені значення Індексу на більш детальному рівні – рівні районних кластерів.

Слід зазначити, що для опитування експертів не представлені категорії результатів. Це джерело даних стосується переважно показників, пов'язаних з якістю управління, і ґрунтується на 72-х особистих інтерв'ю з місцевими експертами в кожному районі Донецької і Луганської областей. За допомогою опитування експертів можна краще зрозуміти показники, пов'язані з якістю управління, які оцінюються в загальному опитуванні населення.

Примітки

Аналіз взаємозв'язків

Аналіз взаємозв'язків заснований на комплексному статистичному аналізі, який включає регресію і моделювання структурними рівняннями. Колір ліній, які пов'язують результат і показники (драйвери результату), вказує на природу взаємозв'язків. Лінії рожевого кольору означають негативний зв'язок, тобто показники в лівому стовпчику негативно впливають на результат, представлений у правому стовпчику. Лінії синього кольору означають позитивну зв'язок, тобто індикатори в лівому стовпчику позитивно впливають на результат у правому стовпчику. Аналіз взаємозв'язків потрібно розглядати зліва направо, іншими словами існує спрямованість взаємозв'язків – індикатори в крайньому лівому стовпчику впливають на індикатори праворуч, які, в свою чергу, впливають на результат.

Складові показника

Ці діаграми показують, які саме показники формують обраний результат. Наведіть курсор на будь-який з показників, щоб дізнатися про нього докладніше. З повним списком показників і їх описами можна ознайомитися в словнику термінів.

Складові показника

Ці діаграми показують, які саме показники формують обраний результат. Наведіть курсор на будь-який з показників, щоб дізнатися про нього докладніше. З повним списком показників і їх описами можна ознайомитися в словнику термінів.

Порівняти групи

За допомогою цієї діаграми можна порівняти значення показників для різних демографічних груп у кожній області. Якщо ви хочете подивитися демографічні дані для п'яти областей східної України, виберіть пункт «Все» в меню «Області».
Області
  Демографічні групи

   Детальніше про показник

   Notice (8): Undefined index: explore [APP/View/Datasets/index.ctp, line 188]

   Взаємозв'язок між показниками

   Notice (8): Undefined index: Correlations [APP/View/Datasets/index.ctp, line 202]